ŘEŠENÍ PRO VODNÍ KÁMEN
endefrru
Logo

O výrobku

Supertok® je český výrobek. Jedná se o zařízení, které ovlivňuje tvrdost vody a prodlužuje životnost vašim spotřebičům i všem průmyslovým strojům a přístrojům, kterými protéká voda. Změkčení je potřeba už u středně tvrdé vody. Principem Supertoku® je protékání vody skrze permanentní magnety, které rozbíjí škodlivé částice vodního kamene na menší části, díky čemuž nevznikají usazeniny v potrubí ani ve spotřebičích. Míra účinnosti Supertoku® je vždy závislá na složení vody a její aktuální tvrdosti v dané lokalitě. Výhodou zařízení Supertok® je jejich snadná montáž, kterou v domácích podmínkách zvládne každý.

Výrobce doporučuje předřadit před Supertok filtr hrubých nečistot - http://upravny-vody.cz/#produkty

Kvalita Supertoku® je dána dvojnásobným průtokem vody (nebo jiné kapaliny na bázi vody) silovým polem. Uvnitř zařízení je konstrukce z permanentních magnetů uložených tak, aby byl „labyrint“ schopen rozbít pevné částice ve vodě. Díky narušení molekulární struktury pevných částí se přestanou v potrubí a ve vašich spotřebičích tvořit usazeniny vodního kamene. Míra tvoření krystalizačních zárodků je úměrná velikosti magnetického pole. Dlouhodobě tak chráníte svou pračku, myčku nádobí, topná tělesa, průtokové ohřívače, bojlery atd.

Supertok® dokáže také změkčit či zcela rozpustit již vzniklé usazeniny vodního kamene. Princip Supertoku® je zcela ekologický.

 

Jak zapojit Supertok®
Jak zapojit Supertok® - Ukázka

Supertok - Logo Český výrobek

 

Záruční podmínky

Pro domácnosti:

  • záruční doba na funkčnost výrobku je stanovena dle zákona 24 měsíců

  • záruka na materiál a dílenské zpracování je dána výrobcem 6 let

Verze pro firmy:

  • záruční doba na výrobky pro průmysl dle zákona 24 měsíců

Záruční doba na výrobek je platná ode dne zakoupení a převzetí zboží. V případě, že se vyskytnou v záruční době vady výrobku, kupující má právo uplatnit reklamaci. Kupující uplatňuje reklamaci na funkčnost u daného obchodního zástupce, od kterého výrobek zakoupil, ten ručí za správně doporučený typ výrobku, dle požadavků kupujícího. Reklamace na materiál, či dílenské zpracování může zákazník reklamovat u obchodního zástupce nebo u výrobce. Reklamace bude řádně vyřízena co nejdříve, avšak nejpozději do 30 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Výrobek zasílaný poštou na reklamaci kupujícím, musí být řádně zabalen, aby nedošlo k poškození při přepravě.

Záruční doba zaniká:

  • v případě, že dojde k neodborné instalaci výrobku

  • v případě rozmontování výrobku

  • v případě použití výrobku v nevhodných podmínkách, než k jakým byl výrobek doporučen a zakoupen

Prohlášení o shodě